1. Biologiczne - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie biologiczne działają w technologii SBR. Pracą urządzenia steruje nowoczesny i niezawodny sterownik.

Surowe ścieki dopływają do osadnika, gdzie na dnie zostają zatrzymane części stałe w formie osadu.

Następnie ścieki przelewają się do pierwszego reaktora biologicznego, w którym rozwijają się mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Pełni on funkcje zbiornika retencyjnego, gwarantuje to niezakłóconą pracę w warunkach zróżnicowanego dopływu ścieków.

W dalszym etapie ścieki trafiają do drugiego reaktora, w którym zostają doczyszczane. Oczyszczony ściek wypompowany zostaje do odbiornika (np. pochłaniacza roślinnego).2. Drenażowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie drenażowe składają się z osadnika gnilnego oraz systemu rozsączania.

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.

Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system rozsączający drenażu.3. Separatory tłuszczów i węglowodorów

Separatory - jak sama nazwa wskazuje służą do odseparowania niechcianej substancji od reszty ścieku.

Separatory węglowodorów (koalescencyjne) mają zastosowanie na obiektach typu parkingi i myjnie samochodowe, gdzie substancje takie jak: smary, benzyny i oleje - muszą zostać zatrzymane przez separator aby uniemożliwić im dostanie się do systemu kanalizacji sanitarnej.

Separatory tłuszczów pełnią podobną funkcję; z tą różnicą, że zatrzymują tłuszcz i montowane są w takich obiektach jak np.: restauracje, bary oraz zakłady przetwórstwa spożywczego (cukiernie, masarnie).4. Przepompownie

5. Systemy zagospodarowania wody deszczowej

6. Systemy odwadniania i drenażu

7. Usługi minikoparką

8. Spawanie tworzyw sztucznych (Polietylen, Polipropylen)
Współpracujemy z firmami: