Specjalizujemy się w następujących tematach


biologiczne oczyszczalnie ścieków grodzisk wlkp. .
Oczyszczalnie biologiczne działają w technologii SBR. Pracą urządzenia steruje nowoczesny i niezawodny sterownik.
Surowe ścieki dopływają do osadnika, gdzie na dnie zostają zatrzymane części stałe w formie osadu.
Następnie ścieki przelewają się do pierwszego reaktora biologicznego, w którym rozwijają się mikroorganizmy oczyszczające ścieki.
Pełni on funkcje zbiornika retencyjnego, gwarantuje to niezakłóconą pracę w warunkach zróżnicowanego dopływu ścieków.
W dalszym etapie ścieki trafiają do drugiego reaktora, w którym zostają doczyszczane. Oczyszczony ściek wypompowany zostaje do odbiornika (np. pochłaniacza roślinnego).drenażowe oczyszczalnie ścieków grodzisk wlkp.
Oczyszczalnie drenażowe składają się z osadnika gnilnego oraz systemu rozsączania.
Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.
Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system rozsączający drenażu.
separatory tłuszczów i węglowodorów
Separatory - jak sama nazwa wskazuje służą do odseparowania niechcianej substancji od reszty ścieku.
Separatory węglowodorów (koalescencyjne) mają zastosowanie na obiektach typu parkingi i myjnie samochodowe, gdzie substancje takie jak: smary, benzyny i oleje - muszą zostać zatrzymane przez separator aby uniemożliwić im dostanie się do systemu kanalizacji sanitarnej.
Separatory tłuszczów pełnią podobną funkcję; z tą różnicą, że zatrzymują tłuszcz i montowane są w takich obiektach jak np.: restauracje, bary oraz zakłady przetwórstwa spożywczego (cukiernie, masarnie).

separator węglowodorów separator węglowodorów separator tłuszczów


Przepompownie

Systemy zagospodarowania wody deszczowej

Systemy odwadniania i drenażu

Usługi minikoparką

Spawanie tworzyw sztucznych (Polietylen, Polipropylen)